Kleuranalyse op maat

Welke kleuren flatteren je het beste? Welke kleurencombinaties staan me? Zou ik nu een winter, zomer, lente of herfst type zijn? Of misschien wel een mengtype? 

Vraag je dit jezelf al wel eens af? Dan kan ik je alvast helpen in je zoektocht. Wist je dat er keuze heb uit 9 Enneagram kleurtypes? Volgens het enneagram ga ik op onderzoek gaan naar jou type en kunnen we dit zelfs koppelen met de juiste make-up kleurtjes, toekomstige kledij kleurkeuze & haarkeuze.

Ook kan ik tips geven welke elementen die in je huis aanwezig moeten zijn om je onbewust gelukkiger te maken. Bijvoorbeeld een glazen salontafel of een houten parketvloer. 

Misschien wel een ideaal kadootje voor iemand 😉 

Winter
Zomer
Lente
Herfst

Het enneagram is een persoonlijkheidsmodel dat zich met bewust of onbewust gedrag bezighoudt. De modellen geven de motivatie aan vanwaaruit in veel omstandigheden gehandeld of gedacht wordt. Volgens het enneagram is het ene persoonlijkheidstype niet beter dan het andere type. Elk type heeft eigenschappen die doeltreffend kunnen zijn.

Negen enneagram-typen worden beschreven vanuit de manier waarop ze in het leven staan. Het model beoogt inzicht te geven in het eigen karakter en de relaties met anderen. Het enneagram probeert ook bewustwording te creëren voor de aanleg die elk type heeft voor hogere kwaliteiten, zoals empathie, alwetendheid en liefde.

Elk van de negen persoonlijkheidstypen van het enneagram heeft zich gevormd rond een centrale passie. De passie en de preoccupatie die hieruit voortkomt, bepalen in dit model de levensbeschouwing van elk van de negen typen.

Het enneagram gaat over de terugkeer naar de essentie. Elke passie heeft in een aspect van de hogere deugd van de essentie zijn tegenpool. De mens wordt verondersteld op zoek te zijn naar dat aspect van de hogere deugd dat we missen.

Het diagram bestaat uit negen basismodellen van ons gedrag. Elk mens herkent de negen modellen meestal wel in zijn eigen leven, maar er is er bij de meesten wel één dat dominant is. Het dominante model verklaart waarom wij ons op een bepaalde manier gedragen of een bepaalde kijk op de wereld hebben.

De typering van elk van de negen modellen is een beschrijving van behoeftes, aannames en positieve en minder positieve drijfveren om situaties in het leven aan te gaan. Het type bepaalt in belangrijke mate de bril die opgezet is om problemen te bezien.

Inzicht in het enneagram beoogt mensen te helpen zichzelf en anderen te begrijpen, en in het bijzonder waarom mensen op een bepaalde manier op elkaar reageren. Ook wil het een handvat geven om naar persoonlijke groei te zoeken.